Com treballem

La nostra metodologia

1. Anàlisi i detecció del problema o necessitat concreta

Utilitzem les tècniques i instruments més avançats de mesurament i diagnòstic amb la finalitat d’establir les seves causes.

2. Recerca de solucions

Estudiem en detall les causes que originen el problema i el seu impacte sobre l’activitat empresarial amb l’objectiu de trobar les solucions més adients.

3. Proposta de solució

Fem un plantejament global d’alternatives que solucionen el problema per a que el client esculli aquella que més li convingui.

4. Determinació del projecte

Definit el treball a realitzar i concretats els recursos humans, materials i mitjans tècnics necessaris, planifiquem l’obra i determinem el seu pressupost.

5. Execució

Aprovat el projecte, l’executem amb el compromís de fer-ho segons termini, disseny i altres condicions acordades.

6. Control de la qualitat

Inspecció exhaustiva durant l’execució amb l’objectiu de verificar l’acompliment de les condicions aprovades, amb el nostre compromís de qualitat en el resultat final.

Comparteix a les xarxes socials: