Compromís mediambiental

Hi estem implicats

 

Reduïm l’impacte mediambiental

A Tecsolcat ens sentim compromesos amb la protecció del medi ambient i la prevenció de la contaminació. Per això ens hem proposat oferir serveis i aplicar solucions que redueixen l’impacte mediambiental de les nostres actuacions.

Els nostres processos, a més de l'acompliment rigorós de la legislació vigent, tenen com a prioritat la protecció i conservació del medi ambient.

En conseqüència, la nostra actuació té en compte els següents aspectes:

 

Gestió de residus

Aplicació de la regla de las "3R":

  • Reduir el consum de materials
  • Reciclar abans que rebutjar
  • Reutilitzar el reciclat

El que ens permet un ús racional dels recursos, reduint al màxim la producció de residus.

Reglament REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals)

En referència a la fabricació i l’ús de substàncies químiques, els membres de la UE han subscrit la Llei reguladora REACH amb la finalitat de protegir a les persones i al medi ambient.

Tecsolcat aposta pels fabricants que acompleixen rigorosament amb el REACH.

 

Emissió de partícules i gasos

Tecsolcat usa, preferentment, materials amb:

  • Baixes emissions de partícules COV (components volàtils orgànics) i AMC (contaminació molecular de l’aire), ISO 14644-1.
  • Certificats de reduïts nivells d’emissió de gasos, com són els materials base aigua i els materials que no porten dissolvents.

Certificació LEED

L’USGBC (United States Green Building Council), promou el programa LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) que recomana normes per a una construcció sostenible.

Prioritàriament, incorporem materials que acompleixen amb els requisits LEED EQ Credit 4.2: Materials de baixa emissió - Pintures i Revestiments.

Comparteix a les xarxes socials: