Paviments decoratius

Microciment, morters autoanivellants cimentosos, flocs i xips

Microciment

Es tracta d’un compost de pols de ciment i àrids seleccionats barrejat amb resines i que permet afegir-hi pigments de diversos colors, obtenint uns paviments continus altament decoratius.

Els suports als quals es pot aplicar són molt diversos tant en superfícies horitzontals com verticals.

Per les seves característiques estètiques i versatilitat és un dels materials més apreciats per arquitectes i dissenyadors d’interiors.

Idoni per a àrees comercials i espais públics, com ara museus, sales d’exposicions, centres d’oci i oficines, així com per a habitatges particulars i arreu on es vulgui emfatitzar l’aspecte decoratiu.

Paviment decoratiu microciment - foto 1
Paviment decoratiu microciment - foto 2
Paviment decoratiu microciment - foto 3
Paviment decoratiu microciment - foto 4
Paviment decoratiu microciment - foto 5
Paviment decoratiu microciment - foto 6

Autoanivellant Cimentós

Són morters autoanivellants cimentosos, compostos per un ciment com a aglomerant hidràulic, àrids de quars seleccionats, resines sintètiques i additius, que una vegada barrejat amb aigua, permet ser estès de forma contínua amb una bona capacitat autoanivellant.

Gaudeixen de bones resistències mecàniques i químiques i acabats altament decoratius.

Molt emprat per a:

  • Centres cívics i socials.
  • Hostaleria i restauració.
  • Oficines i locals comercials.
Paviment decoratiu autoanivellant cimentós - foto 1
Paviment decoratiu autoanivellant cimentós - foto 2
Paviment decoratiu autoanivellant cimentós - foto 3

Flocs i xips

Combina la dimensió creativa i estètica amb la pràctica i funcional.

Es basa en la barreja de resina transparent amb altres productes, com àrids de diferent granulometria, triturats minerals, flocs i xips o microxips de diferents materials i colors.

Aconsellable per a espais on, a més de les prestacions del paviment continu, es vulgui donar una singularitat especial, creativa i altament decorativa, com ara:

  • Centres cívics i socials.
  • Oficines i locals comercials.
Paviment decoratiu: flocs i xips - foto 1
Paviment decoratiu: flocs i xips - foto 2
Paviment decoratiu: flocs i xips - foto 3
Paviment decoratiu: flocs i xips - foto 4
Paviment decoratiu: flocs i xips - foto 5
Paviment decoratiu: flocs i xips - foto 6

Comparteix a les xarxes socials: