Paviments industrials

Paviment antipols, multicapa, autoanivellant i altres

Paviment Antipols

Tractaments anomenats “antipols”, amb resines d’epoxi, poliuretans, acríliques o base aigua, com a revestiment de paviments de formigó o ciment.

És el sistema més econòmic, però també el de menys prestacions, donades les seves característiques.

Tenint en compte el seu gruix (des de 200 micres a 1 mm) és el tractament adequat quan el paviment està en bones condicions, no presenta irregularitats i no es requereixen altes prestacions mecàniques ni químiques.

Està disponible en una gran varietat de colors de la carta RAL.

Paviment industrial antipols - foto 1
Paviment industrial antipols - foto 2
Paviment industrial antipols - foto 3
Paviment industrial antipols - foto 4
Paviment industrial antipols - foto 5
Paviment industrial antipols - foto 6

Paviment Multicapa

És el paviment industrial més habitual. Amb un gruix de 2 a 5 mm, impermeable, sense porositat. Pot ser de resines epoxi, metacrilat o poliuretà i té unes excel·lents prestacions químiques i mecàniques.

Disponible en una amplia varietat d’acabats i colors, amb diferents graus de rugositat fins arribar a paviment antilliscant, és el més recomanable en la majoria d'ocasions

Sectors on més s’aplica:

 • Indústria alimentària
 • Indústria química i farmacèutica
 • Hostaleria i restauració
 • Logística i transport
 • Indústria de l’automòbil
 • Centres cívics i socials
Paviment industrial multicapa - foto 1
Paviment industrial multicapa - foto 2
Paviment industrial multicapa - foto 3
Paviment industrial multicapa - foto 4
Paviment industrial multicapa - foto 5
Paviment industrial multicapa - foto 6
Paviment industrial multicapa - foto 7
Paviment industrial multicapa - foto 8

Paviment Autoanivellant

Sistema de resines epoxi, poliuretà o metacrilat, també amb gruixos de 2 a 5 mm i altes prestacions químiques i mecàniques però amb un acabat totalment llis que li dóna un aspecte més decoratiu i el fa molt fàcil de netejar. També s’anomena paviment “sanitari”.

Quan és precís (sales netes), l’aplicació es fa amb materials certificats amb el segell CSM (Cleanroom Suitable Materials).

Disponible en una àmplia gama de colors de la carta RAL.

Sectors on s’acostuma a aplicar:

 • Indústria alimentària
 • Indústria química i farmacèutica
 • Hospitals i Residències sociosanitàries
 • Centres cívics i socials
 • Hostaleria i restauració
 • Indústria de l’automòbil
Paviment industrial autoanivellant - foto 1
Paviment industrial autoanivellant - foto 2
Paviment industrial autoanivellant - foto 3
Paviment industrial autoanivellant - foto 4
Paviment industrial autoanivellant - foto 5
Paviment industrial autoanivellant - foto 6
Paviment industrial autoanivellant - foto 7
Paviment industrial autoanivellant - foto 8

Paviment Antiestàtic

Disponible en els gruixos i acabats similars als dels sistemes multicapa i autoanivellant.

Té la particularitat d’eliminar les càrregues electrostàtiques.

Pot ser conductiu, per a zones ATEX (atmosferes potencialment explosives), o dissipatiu, quan es tracta de zones ESD (descàrregues electrostàtiques).

Sectors que, per la seva activitat, més ho necessiten:

 • Indústria electrònica
 • Indústria química i farmacèutica
 • Hospitals i Centres sanitaris
Paviment industrial antiestàtic - foto 1
Paviment industrial antiestàtic - foto 2
Paviment industrial antiestàtic - foto 3
Paviment industrial antiestàtic - foto 4
Paviment industrial antiestàtic - foto 5
Paviment industrial antiestàtic - foto 6

Paviment Extrem

Sistema de poliuretà-ciment amb un gruix de 4 a 12 mm, una excepcional resistència química i mecànica i una ràpida posada en funcionament.

Aporten una protecció eficaç i duradora al paviment en els ambients més exigents (productes químics molt agressius, impactes, trànsit rodat pesant, xocs tèrmics, etc.), habituals a:

 • Indústria alimentària de preparació i processament d’aliments en àrees seques, humides, de congelació i refrigeració.
 • Indústria alimentària de begudes, destil·leries, cellers, plantes de producció i d’embotellat.
 • Indústria química i farmacèutica, en àrees de producció, zones de càrrega i descàrrega i emmagatzematge.
 • Tot tipus d’indústria pesada, de l’automòbil i galvanoplàstica.
Paviment industrial extrem - foto 1
Paviment industrial extrem - foto 2
Paviment industrial extrem - foto 3
Paviment industrial extrem - foto 4

Paviment Confortable

Revestiments autoanivellants de poliuretà elàstic acolorit, amb baix contingut d’emissió de partícules (COV). Pot ser amb o sense aïllament acústic.

Absorbeixen els impactes i ajuden a evitar possibles lesions causades per esforços o caigudes.

És un sistema molt adient per:

 • Hospitals i Residències sociosanitàries.
 • Col·legis i escoles bressol.
 • Centres cívics i socials.
 • Gimnasos i centres esportius.
 • Oficines i locals comercials.
Paviment industrial confortable - foto 1
Paviment industrial confortable - foto 2
Paviment industrial confortable - foto 3
Paviment industrial confortable - foto 4
Paviment industrial confortable - foto 5
Paviment industrial confortable - foto 6

Comparteix a les xarxes socials: