Nota legal

TECSOLCAT, S.L. amb domicili a C/ França, 14 A de 08520 Les Franqueses del Vallès -Barcelona, com a responsable del tractament de les dades l’informa que només recollirà aquelles que vostè faciliti voluntàriament. Així mateix, TECSOLCAT, l’informa que les dades personals i informació que subministri a través del present formulari electrònic seran tractats amb la finalitat de respondre, fins i tot per mitjans electrònics, a la sol·licitud o consulta que plantegi i, si s’escau, per poder-li remetre la informació sol·licitada i aquella relativa als nostres serveis que ens sembli puguin ser del seu interès. Finalment, posem en el seu coneixement que en qualsevol moment podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, mitjançant escrit adreçat a TECSOLCAT (Ref. Dades Personals) al domicili indicat o a la següent adreça electrònica: info@tecsolcat.com, esmentant clarament el seu nom, cognoms, adreça i petició que desitja exercitar (Llei Orgànica 15/1999).

Comparteix a les xarxes socials: